05
cze

Zebranie Wiejskie w Potępie

5 czerwca 2020

Zebranie Wiejskie w Potępie
Zebranie Wiejskie w Potępie

Sołtys Sołectwa Potępa oraz Rada Sołecka zapraszają wszystkich mieszkańców Potępy, Żyłki, Kanola i Odmuchowa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 25.06.2020r. o godzinie 17.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ulicy Tarnogórskiej 4a w Potępie.

 

Porządek Zebrania:


1. Otwarcie Zebrania oraz sprawdzenie jego prawomocności. 
2. Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2019r.  oraz przesunięcie środków funduszu sołeckiego na 2020 r.
3. Głosowanie nad wnioskami. 
4. Wolne wnioski i zapytania. 
5. Zamknięcie zebrania.