42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

08
lis

Złóż wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie

8 listopada 2022

Złóż wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie
Złóż wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie

Informacje podstawowe:
 
Poniżej publikujemy wniosek, który należy wypełnić i złożyć, aby ubiegać się o kupno węgla po preferencyjnej stawce 2000 zł brutto/tona.
 
Kto może złożyć wniosek?
 
Wniosek powinna złożyć osoba fizyczna, która:

• zamieszkuje w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, a gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Krupski Młyn
• przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
• jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 
 

Formularz wniosku dostępny:

• na stronie www.krupskimlyn.pl
• w Urzędzie Gminy Krupski Młyn (Krasickiego 9)
 
Składanie wniosków:

 
1. W Urzędzie Gminy Krupski Młyn w godzinach:
• Poniedziałek 7.00 – 15.00
• Wtorek 7.00 - 16:00
• Środa – Czwartek 7.00 - 15:00
• Piątek 7.00 - 14:00 (nie dotyczy 11.11.2022 r.)

2. Drogą elektroniczną poprzez:
• platformę ePUAP   /ugkrupskimlyn/skrytka
• adres e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl

Wniosek o zakup złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Termin składania wniosków:

PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW DO 5.12.2022 r. (dotyczy zapotrzebowania na paliwo do końca grudnia 2022 r.) 

 

UWAGA: Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Krupski Młyn we współpracy ze wskazanymi lokalnymi składami węglowymi uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

Więcej informacji na temat sprzedaży węgla za pośrednictwem samorządu pod adresem: https://krupskimlyn.pl/aktualnosci/498/sprzedaz-wegla-za-posrednictwem-samorzadu

Formularz wniosku:
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego