42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

31
sie

Zebranie wiejskie w Sołectwie Ziętek

31 sierpnia 2022

Zebranie wiejskie w Sołectwie Ziętek
Zebranie wiejskie w Sołectwie Ziętek

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Ziętek, na podstawie §  5 i 7 Statutu Sołectwa Ziętek określonego Uchwałą Nr XII/103/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 listopada 2019 roku, zapraszają wszystkich mieszkańców Ziętka na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 13.09.2022 r. tj. wtorek o godzinie 16:30 w Świetlicy Osiedlowej w Ziętku blok 2. 

Porządek zebrania:
1.    Otwarcie zebrania wiejskiego i sprawdzenie prawomocności.
2.    Przyjęcie porządku zebrania wiejskiego.
3.    Wybór Protokolanta.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego na rok 2022 r. 
5.    Informacja oraz przedstawienie wniosków mieszkańców dotyczących podziału funduszu sołeckiego na 2023 rok.
6.    Podział funduszu sołeckiego na 2023 rok oraz głosowanie nad poszczególnymi wnioskami.
7.    Sprawy bieżące.
8.    Zamknięcie zebrania.

SOŁTYS SOŁECTWA ZIĘTEK