42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

26
sie

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w sprawie podziału funduszu sołeckiego Sołectwa Ziętek na 2023r

26 sierpnia 2022

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w sprawie podziału funduszu sołeckiego Sołectwa Ziętek na 2023r
Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w sprawie podziału funduszu sołeckiego Sołectwa Ziętek na 2023r

Informujemy, że do dnia 12.09.2022r. Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Ziętek będą przyjmować wnioski mieszkańców w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2023r w zaklejonych kopertach z adnotacją : „Fundusz Sołectwa Ziętek”.

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301 z późn. zm.) każdy wniosek musi być poparty podpisami, co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa i powinien zawierać wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa 
w ramach środków funduszu wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Ponadto zgłaszane we wnioskach propozycje muszą mieścić się w ramach zadań własnych gminy i być zgodne 
z jej strategią rozwoju.
Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Gminy (Jednostki Pomocnicze/Sołectwo Ziętek/Załączniki), lub pobrać u Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej.

Sołtys Sołectwa Ziętek 
Patryk Nowak
tel. 732 737 999

Członkowie Rady Sołeckiej Sołectwa Ziętek

•    Krzysztof Winkler
•    Agata Zorychta
•    Roman Żyła
•    Sebastian Kubik

SOŁTYS SOŁECTWA ZIĘTEK

Wniosek w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2023 rok