42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

09
sie

Efektywność energetyczna budynków

9 sierpnia 2022

Efektywność energetyczna budynków
Efektywność energetyczna budynków

Temu zagadnieniu poświecone jest pismo Ministra Rozwoju i Technologii, p. Waldemara Budy.  Pismo podnosi konieczność poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju, wzrostu świadomosci,  realizacji działań informacyjnych i edukacyjnych na każdym poziomie społecznym i administracyjnym, przede wszystkim na szczeblu rządowym i samorządowym. Celem tych działań jest wsparcie mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia ich domowych budżetów. 

Szersze informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow.
W zakładce tej znajdują się informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków.