42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

03
sie

Zebranie wiejskie w Sołectwie Krupski Młyn

3 sierpnia 2022

Zebranie wiejskie w Sołectwie Krupski Młyn
Zebranie wiejskie w Sołectwie Krupski Młyn Porządek obrad obejmuje  min. podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego na 2022 rok, informację oraz przedstawienie wniosków mieszkańców dotyczących podziału funduszu sołeckiego na 2023 rok oraz podział funduszu sołeckiego na 2023 rok oraz głosowanie nad poszczególnymi wnioskami.
Ogłoszenie o zebraniu znajduje sie pod linkiem: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/16037/ogloszenie-zeberanie-wiejskie-230822.pdf