42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

13
maj

Cyfryzacja Miejsc Pamięci

Wypełnij ankietę

13 maja 2022

Cyfryzacja Miejsc Pamięci
Cyfryzacja Miejsc Pamięci

Prace nad projektem rozpoczęły się na początku 2022 r. Celem projektu jest wdrożenie centralnego, ogólnopolskiego Systemu przetwarzającego ustandaryzowane dane nt. wszystkich cmentarzy oraz niecmentarnych miejscach pochówków w Polsce oraz szczegółowych danych o grobach i pochówkach. System zawierać będzie m.in. takie informacje jak: dane cmentarzy, dane grobów (w tym geolokalizacyjne) oraz osób pochowanych, dane zmarłego umożliwiające dokonanie pochówku bez konieczności udawania się do Urzędu Stanu Cywilnego. 

Ponadto system będzie przechowywał wiedzę historyczną o bohaterach Rzeczpospolitej, a dokładniej o osobach zasłużonych i weteranach. Będzie również obejmował cyfrowe zasoby danych na temat cmentarzy i grobów wojennych, które opowiadają trudną historię ofiary złożonej przez polskich obywateli na ołtarzu wolności.

Stworzony system ma jak najlepiej odpowiadać na potrzeby obywateli oraz instytucji zajmujących się obsługą tego obszaru, dlatego Zespół Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii w zakresie zapotrzebowania na te usługi. Zebrane wyniki stanowić będą podstawę analiz w ramach Studium Wykonalności projektu i będą miały istotny wpływ na kierunek rozwoju systemu.

Link ankiety dedykowanej obywatelom:
Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej w wieku powyżej 18 lat
https://www.webankieta.pl/ankieta/727879/badanie-cyfryzacja-miejsc-pamieci.html


Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z założeniami projektu na dedykowanej stronie pod adresem:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacjamiejscpamieci