42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

06
maj

Zebranie wiejskie w Sołectwie Ziętek

6 maja 2022

Zebranie wiejskie w Sołectwie Ziętek
Zebranie wiejskie w Sołectwie Ziętek

Zebranie odbędzie się w dniu 18.05.2022 r. tj. środa o godzinie 16:30 w Świetlicy Osiedlowej w Ziętku blok 2. 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania wiejskiego.
3. Wybór protokolanta.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie zebrania.