42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

29
kwi

Zebranie wiejskie w Sołectwie Potępa

29 kwietnia 2022

Zebranie wiejskie w Sołectwie Potępa
Zebranie wiejskie w Sołectwie Potępa

Na podstawie §5 ust.2, §7 Statutu Sołectwa Potępa stanowiącego załącznik do Uchwały nr XIII/94/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 listopada 2011 r. Sołtys Sołectwa Potępa

zwołuje

ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE POTĘPA NA DZIEŃ 10 maja 2022 roku o GODZ.17.00 
MIEJSCE ZEBRANIA: Sala Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Potępie 

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.    Otwarcie zebrania wiejskiego i sprawdzenie prawomocności.
2.    Przyjęcie porządku zebrania wiejskiego.
3.    Wybór Protokolanta.
4.    Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego na 2022 rok.
6.    Sprawy różne. 
7.    Zamknięcie zebrania.

 

Sołtys Sołęctw Potępa 

Andrzej Janus