42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

14
kwi

Zebranie wiejskie w Sołectwie Krupski Młyn

14 kwietnia 2022

Zebranie wiejskie w Sołectwie Krupski Młyn
Zebranie wiejskie w Sołectwie Krupski Młyn

Na podstawie §5 ust.2, §7 Statutu Sołectwa Krupski Młyn stanowiącego załącznik do Uchwały nr XII/104/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 listopada 2019 r. Sołtys Sołectwa Krupski Młyn zwołuje

ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE KRUPSKI MŁYN NA DZIEŃ 27 kwietnia 2022 roku o GODZ.17.00 
MIEJSCE ZEBRANIA: Świetlica Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie (wejście do świetlicy od ulicy Tarnogórskiej). 

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.    Otwarcie zebrania wiejskiego.
2.    Przyjęcie porządku zebrania wiejskiego.
3.    Wybór Protokolanta.
4.    Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r.
5.    Sprawy różne. 
6.    Zamknięcie zebrania. 

Sołtys Sołectwa Krupski Młyn
Waldemar Nowak