42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

18
mar

Świadczenie pieniężne dla zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

18 marca 2022

Świadczenie pieniężne dla zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy
Świadczenie pieniężne dla zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.
Świadczenie będzie wynosiło 40 zł dziennie za osobę. 
Wzór wniosku dostępny jest w załączniku.
Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Krupski (I piętro, pokój 20)
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku będą udzielane pod numerem 32 416 70 35

 

ZAŁĄCZNIKI

KARTA OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE