42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

16
mar

Okres obowiązywania 3 stopnia alarmowego CHARLIE-CRP przedłużony

16 marca 2022

Okres obowiązywania 3 stopnia alarmowego CHARLIE-CRP przedłużony
Okres obowiązywania 3 stopnia alarmowego CHARLIE-CRP przedłużony

Prezes rady ministrów, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583), podpisał zarządzenia: nr 61 z 15 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenie obowiązuje od 16 marca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 marca 2022 roku do godz. 23:59 (jest to przedłużenie okresu obowiązywania).

 

Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:

  1. wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:

    1. bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo

    2. bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo

    3. bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub

  2. uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

  3. uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.