42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

27
maj

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja 2020

Dzień Samorządu Terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego

Dokładnie 30 lat temu, 27 maja 1990 r., odbyły się pierwsze demokratyczne wybory samorządowe w powojennej Polsce. 
Na pamiątkę tego wydarzenia od dwudziestu lat w Polsce obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego.
Samorząd terytorialny to nic innego niż wspólnota tworzona przez mieszkańców gminy lub miasta, powiatu i województwa. 
Dzień Samorządu Terytorialnego jest więc nie tylko świętem samorządowców i pracowników samorządowych, ale przede wszystkim mieszkańców!
Przez 14 lat (1977-91) Krupski Młyn wraz z Potępą wchodził w skład gminy Tworóg. W nowej radzie po pierwszych wolnych i demokratycznych wyborach, jako radni reprezentowali nas: Stanisław Zając, Ryszard Erlekampf, Józef Szyguła, Bogdan Huczko, Marian Gołębiowski, Stefan Hajda, Henryk Fryc, Herbert Foks.
Zmiany polityczno – społeczne dokonujące się w kraju po czerwcowych wyborach w 1989 roku umożliwiły podjęcie starań o ustanowienie samodzielnej gminy Krupski Młyn.  
Jesienią  1989 roku zawiązał się Komitet Obywatelski Solidarność, którego działania i determinacja doprowadziły do powstania naszej Gminy. Wśród członków komitetu należy wymienić m.in. Piotra Budzisza, Zbigniewa Cichowlaza, Rafała Kuczerę, Piotra Miklisa, Stanisława Zająca, Jana Kołtonika, Józefa Szygułę, Krystynę Bogacz oraz Ryszarda Erlekampfa. 
Od 25 maja 1991 Krupski Młyn jest ponownie samodzielną gminą – w przyszłym roku świętujemy 30-lecie istnienia.