42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

02
mar

Zdobądź 5000 dla swojej organizacji

FIO ŚLĄSKIE

2 marca 2022

Zdobądź 5000 dla swojej organizacji
Zdobądź 5000 dla swojej organizacji

Wnioski może składać:

1. Młoda organizacja pozarządowa, mająca siedzibę w województwie śląskim, która została zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 30 tysięcy złotych (za poprzedni rok obrotowy).
2. Grupa nieformalna, składająca się z przynajmniej trzech osób, nieposiadających osobowości prawnej, które chcą działać na rzecz lokalnych społeczności.
3. Organizacja pozarządowa (patron) to taka organizacja, która składa i realizuje projekt w imieniu grupy nieformalnej, która nie ma takiej możliwości.

Nabór wniosków będzie trwał od 15 lutego do 15 marca. Aby ubiegać się o środki w konkursie grantowym należy wygenerować wniosek TUTAJ. Na etapie składania wniosku nie trzeba opisywać szczegółowo budżetu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec marca.