42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

30
gru

Dofinansowanie z programu ,,Laboratoria Przyszłości" dla szkół w Gminie Krupski Młyn

30 grudnia 2021

Dofinansowanie z programu ,,Laboratoria Przyszłości" dla szkół w Gminie Krupski Młyn
Dofinansowanie z programu ,,Laboratoria Przyszłości" dla szkół w Gminie Krupski Młyn Programem objęte zostały publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Ze względu na duże zainteresowanie programem organów prowadzących i szkół, w listopadzie przedłużono termin składania wniosków do 30 listopada br. 
Celem programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie  przekazane zostało  w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.
Szkoły podstawowe z terenu naszej gminy otrzymały wsparcie finansowe w łącznej wysokości 90 000 ,00 zł w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości". Dzięki pozyskanym środkom szkoły wyposażą swoje pracownie w nowoczesny sprzęt m.in. w drukarki 3D, mikrokontrolery z sensorami i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań i prezentacji swoich osiągnięć (np. kamery, mikrofony, oświetlenie) czy stacje lutownicze do mikrokontrolerów.
Zakupiony sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Nasze szkoły otrzymały wsparcie w wysokości:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie – 60 000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Potępie – 30 000,00 zł;
Otrzymane kwoty były maksymalnymi (uzależnionymi od liczby uczniów) o jakie aplikowała i otrzymała nasza gmina dla poszczególnych szkół.
Program „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.