17
maj

Skorzystaj ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17 maja 2020

Skorzystaj ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Skorzystaj ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych, mogą skorzystać ZE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Szczegóły pod adresem https://linkd.pl/2zd2