42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

17
maj

Skorzystaj ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17 maja 2020

Skorzystaj ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Skorzystaj ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych, mogą skorzystać ZE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Szczegóły pod adresem https://linkd.pl/2zd2