09
gru

Piąty nabór dodatkowy do projektu OZE

9 grudnia 2021

Piąty nabór dodatkowy do projektu OZE
Piąty nabór dodatkowy do projektu OZE

Informujemy, że od 9 grudnia br. składać można wnioski o wpisanie na listę rezerwową uczestników projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.” Nabór dotyczy instalacji pomp ciepła c.w.u. (3 instalacje) i instalacji solarnych (4 instalacje). Mieszkaniec pokrywać będzie około 20 % wartości brutto instalacji.

Wnioski można bedzie składać do Urzędu Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn.

Wnoski o zakwalifikowanie do projektu muszą być kompletne, tj. być prawidłowo podpisane przez osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, położoną na terenie Gminy Krupski Młyn oraz składać się z:
1. wypełnionej deklaracji udziału w projekcie wraz z niezbędnymi załącznikami,
2. ankiety  dotyczącej  danych  o  budynku  niezbędnych  do  realizacji  projektu  w  zakresie  budowy instalacji powietrznej pompy ciepła c.w.u. oraz instalacji kotła na biomasę,
3. dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością – wydruk z elektronicznej księgi wieczystej.

Zarządzenie w sprawie regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego, regulamin naboru uzupełniającego i realizacji projektu, deklaracja uczestnictwa, akieta doboru instalacji oraz pełnomocnictwo do  złożenia  dokumentów  zgłoszeniowych  i  zaciągnięcia  zobowiązań  związanych  z  planowanym  do realizacji dostępne są pod adresem https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15526/zwg2372021zzal.pdf

Przypominamy, że dzięki unijnej dotacji na projekt, którego liderem są Tarnowskie Góry mieszkańcy 11 gmin partnerskich, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w przetargach organizowanych przez każdą z gmin i to gmina przez 5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.