08
gru

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

8 grudnia 2021

 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami oraz zaproszenie i formularz zgłoszeniowy do prac komisji konkursowej znajdują się pod adresm: https://bip.krupskimlyn.pl/?id=2204&mode=0