29
lis

Podaj stan wodomierza

29 listopada 2021

Podaj stan wodomierza
Podaj stan wodomierza

W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2021 r.  należy zgłaszać stany liczników wody:
telefonicznie w godzinach pracy urzędu tel. 32 416 70 46, 32 285 70 16 lub 
wysyłając sms na numer telefonu 603 113 797 lub 693 577 693 (należy podać adres nieruchomości, nazwisko i imię oraz stan licznika lub zdjęcie jego tarczy), celem rozliczenia wody i ścieków.

UWAGA!
Odbiorcy rozliczani jeden raz w roku nie podają odczytów (dotyczy głównie nieruchomości rekreacyjnych).