09
lis

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok

9 listopada 2021

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok Ogłoszenie wraz z projektem programu umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresm: https://bip.krupskimlyn.pl/?id=2194&mode=0