42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

09
lis

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok

9 listopada 2021

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok Ogłoszenie wraz z projektem programu umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresm: https://bip.krupskimlyn.pl/?id=2194&mode=0