42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

03
lis

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

3 listopada 2021

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r.
Program przewiduje realizację dofinansowanych zadań w najbliższych trzech latach.

Dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” trafi także na realizację inwestycji w naszej gminie na zadania: 

– Modernizacja dróg gminnych - 3 135 000 zł
– Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - 2 890 000 zł