42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

28
paź

Od 7 listopada 2021 r. nowe dowody osobiste

28 października 2021

Od 7 listopada 2021 r. nowe dowody osobiste
Od 7 listopada 2021 r. nowe dowody osobiste

Nowe dowody zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu są bardziej bezpieczne.
Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży.
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.
WAŻNE!
- Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.
- Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.
- Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla dziecka możesz złożyć elektronicznie.
Dodatkowe informacje na stronie www.edowod.gov.pl

WAŻNE 

Informujemy, iż w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych, umożliwiających wydawanie dowodów osobistych zawierających odciski palców, czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych w tutejszym urzędzie gminy zostanie skrócony w dniu 5 listopada br. na godzinę 11:00.
Ponowna możliwość złożenia wniosków w zakresie dowodów osobistych będzie możliwa po godz. 7:00 w dniu 8 listopada br.