42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

24
wrz

"Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!". Kominiarze przypominają o czyszczeniu kominów

24 września 2021

"Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!". Kominiarze przypominają o czyszczeniu kominów
"Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!". Kominiarze przypominają o czyszczeniu kominów

Główne wskazania Komunikatu Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy to:

 • prawidłowe organizowanie procesu spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów;
 • poprawność eksploatowania systemów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, w celu uniknięcia złej wentylacji oraz zaczadzenia;
 • obowiązkowe i systematyczne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące,
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy,
 4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Pamiętaj:

 • dobrze wietrz mieszkanie,
 • nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
 • nie pal w pomieszczeniach otwartym ogniem,
 • nie zostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru i zabezpieczenia,
 • korzystaj z bezpiecznych urządzeń grzewczych,
 • nie trzymaj w domu łatwopalnych substancji (farby, benzyna, rozpuszczalniki itp.),
 • nie pal śmieciami - to zwiększa zagrożenie zatruciem i pożarem,
 • zachowaj czujność sąsiedzką: szybko reaguj na dym, swąd, alarmuj służby,
 • zainstaluj czujniki czadu – to skutecznie wykrywa zagrożenie.