42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

09
wrz

Zebranie wiejskie w Sołectwie Krupski Młyn

9 września 2021

Zebranie wiejskie w Sołectwie Krupski Młyn
Zebranie wiejskie w Sołectwie Krupski Młyn

OGŁOSZENIE

Na podstawie $5 ust.2 $7 Statutu Sołectwa Krupski Młyn Załącznik do uchwały nr XII/104/19 Rada Gminy

Krupski Młyn z dnia 26 listopada 2019 r. zwołuję ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE KRUPSKI MŁYN NA DZIEŃ 20.09.2021 ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17.00.
MIEJSCE ZEBRANIA: Świetlica Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie (wejście do świetlicy od ulicy Tarnogórskiej).
Przedmiotem Zebrania Wiejskiego Krupski Młyn będzie ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

Program zebrania: 
1. Otwarcie zebrania wiejskiego
2. Przyjęcie porządku zebrania wiejskiego
3. Wybór Protokolanta
4. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do zebrania wiejskiego w sprawie podziału środków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku przypadających sołectwu Krupski Młyn, które sołectwo ma do dyspozycji
5. Dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami
6. Podjęcie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie wniosku Sołectwa Krupski Młyn dotyczącego
przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2022 roku
7. Zamknięcie zebrania


SOŁTYS SOŁECTWA KRUPSKI MŁYN
Waldemar Nowak