42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

30
sie

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2021

30 sierpnia 2021

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2021
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2021

Wymienione wcześniej cele realizowane będą dzięki usługom asystenta w szczególności polegające na pomocy asystenta:

  • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe społeczne/ sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywanie czynności dnia codziennego (w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej;

Program skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Realizacja Programu na terenie gminy Krupski Młyn, która przestrzennie jest znacznie oddalona i odizolowana od głównych ośrodków kulturalnych większych aglomeracji miejskich ograniczona w dostępie do wszelkiego rodzaju usług, stworzy możliwość integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Krupski Młyn. Pozwoli na wyjście z izolacji domowej, uzyskanie wsparcia i pomocy poprzez udział w życiu codziennym Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Program umożliwi ograniczonym już przez swoje niepełnosprawności uczestnikom Programu, poprawę funkcjonowania w najbliższym otoczeniu, nawiązywaniu relacji i kontaktów towarzyskich, poprawę samopoczucia i funkcjonowania emocjonalnego.

Informacje na temat Programu można uzyskać:

  • pod nr telefonu 32 284 84 42 lub
  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego 3, w godzinach pracy instytucji: pon. : 7-15, wt. 7-16, śr.-Czw.: 7-15, pt. 7-14.

Koordynatorem Programu na terenie gminy Krupski Młyn jest: Hanna Gluch