42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.


Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

1 stycznia 1970

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych 5 grudnia 2018 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2019 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty. Szczegóły ogłoszeń, wraz z wynikami konkursów znaleźć można pod adresem http://bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1817&t=1817