42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.


Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

1 stycznia 1970

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych 25 maja 2011 roku opublikowano ogłoszenia o rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2011 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku