42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

28
lip

Konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem "Rodzina jest najważniejsza"

28 lipca 2021

Konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem "Rodzina jest najważniejsza"
Konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem "Rodzina jest najważniejsza"

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej 10 minutowej prezentacji — filmu, slajdów przedstawiającej różnorodne i najfajniejsze akcje podjęte na rzecz rodziny z ostatniego okresu działania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rodziny.
Prace należy zgłaszać do 17 września 2021 roku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie lub przysłanie prac w terminie na adres Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 40.032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 kompletu dokumentów, które są wskazane w Regulaminie Konkursu z dopiskiem „Konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”.
Rozstrzygnięcie nastąpi do 4 października 2021 roku. Wygraną w konkursie są wycieczki dla 40 osób — do Warszawy, w Beskid Żywiecki oraz wycieczka po Kanale Gliwickim.
Szczegółowe informacje nt. konkursu można znaleźć w regulaminie
Załącznik do regulaminu 

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach