14
lip

Mieszkańcy Potępy mogą składać propozycje podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok

14 lipca 2021

Mieszkańcy Potępy mogą składać propozycje podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok
Mieszkańcy Potępy mogą składać propozycje podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok

Informujemy, że do 14.08.2021 roku Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Potępa przyjmować będą wnioski mieszkańców Sołectwa Potępa w sprawie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) w/w wniosek może zostać złożony z inicjatywy soltysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pelnoletnich mieszkańców sołectwa.
Ponadto wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Propozycje muszą mieścić się w ramach zadań własnych gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne z jej strategią rozwoju.


Soltys oraz Rada Solecka
Solectwa Potepa