42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.


Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

1 stycznia 1970

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych 28 grudnia 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowana została informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2018 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. Szczegóły wyników znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1739&menu=&mod=site&id=1739&rok=&miesiac=&id=1746&t=1746 oraz http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1739&menu=&mod=site&id=1739&rok=&miesiac=&id=1748&t=1748