13
lip

Od jutra przyjmowane będą wnioski w sprawie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok

13 lipca 2021

Od jutra przyjmowane będą wnioski w sprawie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok
Od jutra przyjmowane będą wnioski w sprawie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok Informujemy, że do 14.08.2021 roku Soltys i Rada Sołecka Sołectwa Krupski Mlyn przyjmować będą wnioski mieszkańców Sołectwa Krupski Młyn w sprawie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) w/w wniosek może zostać złożony z inicjatywy soltysa, rady soleckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Ponadto wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Propozycje muszą mieścić się w ramach zadań własnych gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne z jej strategią rozwoju.

Soltys oraz Rada Sołecka
Sołectwa Krupski Młyn