08
lip

Święto Policji

8 lipca 2021

Święto  Policji
Święto  Policji

Z tej okazji, w imieniu mieszkańców gminy Krupski Młyn składam wszystkim Policjantom wyrazy podziękowania za trud codziennej pracy dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
Wasza misja, której celem jest powszechne poszanowanie prawa a przejawem sprawiedliwe jego stosowanie, jest niezbędnym elementem nowoczesnego państwa.
Będąc przekonany, ze każdy funkcjonariusz wykonuje swoje obowiązki zgodnie z tak nakreślonymi priorytetami, życzę wszystkim Policjantom, żeby ich sumienne i zaangażowane pełnienie służby, naznaczone odpowiedzialnością budowało poczucie społecznego ładu i porządku. Życzę także zdrowia, odporności na stres, pomyślności w każdej sferze życia oraz satysfakcji z odpowiedzialnej pracy.