42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

06
lip

Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Narodowy Spis Powszechny 2021

6 lipca 2021

Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

NSP 2021 rozpoczał się 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. 

Termin składania ofert: do 12 lipca 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
a.    mieć ukończone 18 lat,
b.    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c.    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d.    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e.    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegóły pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15162/ogloszenie-o-naborze-na-rachmistrza.pdf

Formularz zgłoszeniowy: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15163/formularz-oferta-kandydata-na-rachmistrza-spisowego-do-nsp-2021do-pobra...docx