42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

05
lip

Czwarty nabór dodatkowy do projektu OZE

5 lipca 2021

Czwarty nabór dodatkowy do projektu OZE
Czwarty nabór dodatkowy do projektu OZE

Informujemy, że 7 i 8 lipca br. składać będzie można wnioski o wpisanie na listę rezerwową uczestników projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.” Nabór dotyczy instalacji pomp ciepła c.w.u. (2 instalacje) i kotłów na biomasę (1 instalacja). Mieszkaniec pokrywać będzie około 20 % wartości brutto instalacji.

Wnioski można bedzie składać osobiście w Urzędzie Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn 7 i 8 lipca w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wnoski o zakwalifikowanie do projektu muszą być kompletne, tj. być prawidłowo podpisane przez osoby posiadające prawo
do dysponowania nieruchomością, położoną na terenie Gminy Krupski Młyn oraz składać się z:
1. wypełnionej deklaracji udziału w projekcie wraz z niezbędnymi załącznikami,
2. ankiety  dotyczącej  danych  o  budynku  niezbędnych  do  realizacji  projektu  w  zakresie  budowy instalacji powietrznej pompy ciepła c.w.u. oraz instalacji kotła na biomasę,
3. dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością – wydruk z elektronicznej księgi wieczystej.

Deklarację uczestnictwa można pobrać pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15156/1zalacznikdeklaracja-4-nabor.pdf
Akietę doboru instalacji można pobrać pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15157/2zalacznikankietadoboruinstalacji-4-nabor.pdf
Pełnomocnictwo do  złożenia  dokumentów  zgłoszeniowych  i  zaciągnięcia  zobowiązań  związanych  z  planowanym  do realizacji projektem można pobrać pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15158/3zalacznikpelnomocnictwo-4-nabor.pdf

Zarządzenie Nr 0050/119/2021 w sprawie Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego znajduje się pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15155/zwg11920211.pdf
Regulamin naboru uzupełniającego i realizacji projektu znajduje się pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15159/Regulamin_naboru4.pdf

Przypominamy, że dzięki unijnej dotacji na projekt, którego liderem są Tarnowskie Góry mieszkańcy 11 gmin partnerskich, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w przetargach organizowanych przez każdą z gmin i to gmina przez 5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

WAŻNE - informacja dla :
Przed przystąpieniem do realizacji osoba zainteresowana wymianą kotła na biomasę zobowiązana jest do posiadania pozytywnej opinii kominiarskiej dla zaplanowanej inwestycji. Brak opinii skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie.