42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

14
cze

Skorzystaj ze wsparcia Asystenta Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

14 czerwca 2021

Skorzystaj ze wsparcia Asystenta Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Skorzystaj ze wsparcia Asystenta Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, min. poprzez poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.

Powyższe cele realizowane będą dzięki usługom asystenta w szczególności polegające na pomocy asystenta :

-w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);

-zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

-załatwianiu spraw urzędowych;

-nawiązywaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

-korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

-wykonywanie czynności dnia codziennego (w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Program skierowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Realizacja Programu na terenie gminy Krupski Młyn, która przestrzennie jest znacznie oddalona i odizolowana od głównych ośrodków kulturalnych, większych aglomeracji miejskich, ograniczona w dostępie do wszelkiego rodzaju usług, stworzy możliwość uaktywnienia społecznie osób niepełnosprawnych z terenu gminy Krupski Młyn. Pozwoli na wyjście z izolacji domowej, uzyskanie wsparcia i pomocy poprzez udział w życiu codziennym Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Program umożliwi ograniczonym już przez swoje niepełnosprawności uczestnikom Programu poprawę funkcjonowania w najbliższym otoczeniu, nawiązywaniu relacji i kontaktów towarzyskich, poprawę samopoczucia i funkcjonowania emocjonalnego.

Informacje na temat Programu można uzyskać pod nr telefonu 32 284 84 42 lub osobiście  w siedzibie GOPS. Koordynatorem Programu na terenie gminy Krupski Młyn jest: Wojciech Szybiak.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla uczestników programu są nieodpłatne. Osoby zainteresowane wsparciem asystenta w ramach Programu wypełniają kartę zgłoszeniową (wzór karty do pobrania ze strony: https://gops-krupskimlyn.bip.gov.pl/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej.html) i przekazują do ośrodka osobiście bądź na adres poczty elektronicznej: gops@krupskimlyn.pl. 

Więcej informacji na poniższym plakacie