10
cze

Basen w Krupskim Młynie

10 czerwca 2021

Basen w Krupskim Młynie
Basen w Krupskim Młynie

Na początku, w formie wyjaśnienia, należy podkreślić, iż status naszego basenu określony definicją obszaru wodnego, zgodną z ustawą - Prawo wodne, na chwile obecną jest ujęty jako obiekt basenowy "Inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2.…", jednocześnie nie mając prawa do statusu jako „Pływalnia ” która w swym wyposażeniu posiada urządzenia monitorujące na bieżąco właściwą jakość wody.

Kierując się opinią nadrzędnej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bytomiu (Sanepid), mając przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo użytkowników oraz czasy epidemii COVID-19, od kilku miesięcy prowadzone były rozmowy mające na celu możliwość otwarcia basenu.

Po licznych konsultacjach telefonicznych oraz mailowych z przykrością informujemy, iż stanowisko Sanepidu wykluczyło możliwość otwarcia basenu.

Cytujemy oficjalną odpowiedź Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bytomiu:

"(...)W odpowiedzi na otrzymany w dniu 09.06.2021 r. e-mail uprzejmie informuję, że stanowisko zajęte w e-mail z dnia 18.05.2021 r. w sprawie otwarcia wskazanego przez Państwa obiektu pozostaje bez zmian. Obiekt nie spełnia kryteriów pływalni (brak wody przepływowej) i w oparciu art.2 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 350) obiekt taki należy zakwalifikować do grupy „ innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m”. Brak urządzeń do uzdatniania i dezynfekcji wody uniemożliwia zapewnienie starannej kontroli właściwego przebiegu procesu dezynfekcji oraz niezwłocznej korekty w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. W związku z tym, zwłaszcza w stanie epidemii działalność tego typu obiektu może stanowić zagrożenie dla osób z niego korzystających i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu nie wyraża zgody na jego otwarcie”.

Podsumowując, przepraszamy za zaistniałą sytuację jednocześnie prosząc w obecnym czasie o wyrozumiałość wszystkich zainteresowanych.