21
maj

Podaj stan licznika wody

21 maja 2021

Podaj stan licznika wody
Podaj stan licznika wody

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje mieszkańców zabudowy jednorodzinnej  w miejscowościach: Potępa, Żyłka, Kanol, Ziętek, Krupski Młyn, iż w dniach 26 – 28 maja 2021 r.  należy zgłaszać stany liczników wody:
• telefonicznie w godzinach pracy urzędu tel. 32 416 70 46, 32 285 70 16 lub 
• wysyłając sms na numer telefonu 504 256 702 lub 693 577 693 (należy podać adres nieruchomości, nazwisko i imię oraz stan licznika), celem rozliczenia wody i ścieków za okres VI 2020 r. – V 2021 r.

UWAGA! Ze względu na zmianę systemu rozliczania poboru wody w kolejnym okresie (fakturowanie zużyć), prosimy o nie dokonywanie żadnych wpłat zaliczek z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w miesiącu czerwcu br. 
Dalsze informacje podane zostaną Państwu w indywidualnej korespondencji.