42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.


Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

1 stycznia 1970

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych 8 lutego 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krupski Młyn (II nabór). Szczegóły ogłoszenia znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1675&menu=&mod=site&id=1675&rok=&miesiac=&id=1693&t=1693