42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

26
kwi

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności

26 kwietnia 2021

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności
Bezzwrotne dotacje na założenie działalności

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

Są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą
zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze
utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.)


JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym:
- 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz

- do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W terminie naboru, który jest publikowany na stronie https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-aktualnosci/ należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-dokumenty-do-pobrania/ poprzez jedną z form o której mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

 

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?

https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/

 

BIURO PROJEKTU:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
TELEFON: 723 041 910 [Biuro projektu]
TELEFON: 512 020 242 [Partner: ZGD Sp. z o.o.]

E-MAIL: kopalniabiznesu@rfp.pl