12
kwi

Wywieś Flagę - akcja promująca Święto Chrztu Polski

12 kwietnia 2021

Wywieś Flagę - akcja promująca Święto Chrztu Polski
Wywieś Flagę - akcja promująca Święto Chrztu Polski

Święto jest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. 

Zwracamy się z gorącą prośbą, aby włodarze gmin, miast i powiatów zechcieli uczcić to święto poprzez wywieszenie flag  na budynkach użyteczności publicznej oraz zachęcając do tego podległe sobie jednostki. To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach – zachęca Jan Klawiter, prezes Fundacji SŁOWO.

Fundacja SŁOWO http://www.fundacjaslowo.pl/