42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.


Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

1 stycznia 1970

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych Gmina Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn informuje, że 9 stycznia 2017 roku, na podstawie art. 18a, pkt 1, ppkt 1 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie unieważnia Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku. W ramach konkursu nie złożona została żadna oferta na realizację zdania. Szczegóły znajdują się pod adresem internetowym http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1675&menu=&mod=site&id=1675&rok=&miesiac=&id=1678&t=1678