26
lut

Zgłoś się do projektu rehabilitacji kompleksowej w 2021 roku

26 lutego 2021

Zgłoś się do projektu rehabilitacji kompleksowej w 2021 roku
Zgłoś się do projektu rehabilitacji kompleksowej w 2021 roku

Oferta skierowana jest do osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej są bezpłatne. 
Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt z Oddziałem Śląskim PFRON Katowice p. Teresa Saczuk tel. nr (32)49-32-120 Więcej informacji w Ulotka informacyjna"Model rehabilitacja kompleksowa.