19
lut

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków

19 lutego 2021

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
Rozporządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zgodnie z Rozporządzeniem na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

3) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.