12
lut

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów Sołectw

12 lutego 2021

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów Sołectw
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów Sołectw

Sposób, tryb i termin konsultacji określają Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu:

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 22 lutego 2021 roku do 5 marca 2021 roku.