07
gru

Modernizacja kanalizacji deszczowej w Ziętku

7 grudnia 2020

Modernizacja kanalizacji deszczowej w Ziętku
Modernizacja kanalizacji deszczowej w Ziętku

W ramach zadania przewiduje się budowę czterech wpustów ulicznych, studni betonowych włączeniowych fi 1200mm, przyłączy kanalizacji deszczowej oraz 5 studzienek kanalizacji deszczowej o średnicy fi 425 mm wraz z wpustami deszczowymi i osadnikami. Spośród trzech firm, zaproszonych do złożenia oferty, najkorzystniejsze warunki finansowe wykonania zamówienia zaproponowała waśnie firma Boblex, oferując wykonanie prac za 52700 zł. Zakończenie prac planowane jest na 15 grudnia. Środki finansowe, z których pokryte zostaną roboty budowlane pochodzą z tzw. środków COVID w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Prosimy wszystkich o zachowanie ostrożności w okolicy prowadzonych prac i stosowanie się do wskazówek i oznakowania umieszczonego na placu budowy.