07
gru

Koniec działalności placówki CARITAS w Krupskim Młynie

7 grudnia 2020

Koniec działalności placówki CARITAS w Krupskim Młynie
Koniec działalności placówki CARITAS w Krupskim Młynie

Treść pisma: 

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z otrzymaną informacją pisemną od Dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej o zamknięciu z dniem 31 grudnia 2020 roku placówki Caritas Diecezji Gliwickiej na terenie naszej gminy informuję, iż od 1 stycznia 2021 roku Sawmed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej 11 obejmie mieszkańców naszej gminy opieką pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej.
 

W związku z powyższym uprzejmie proszę mieszkańców naszej gminy zainteresowanych objęciem opieką pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej o złożenie w terminie do 21 grudnia br. stosownej deklaracji w w/w ośrodku zdrowia.


Dodatkowo informuję, iż od 1 stycznia 2021 roku świadczenia rehabilitacyjne dla mieszkańców naszej gminy będzie prowadził Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Tworogu przy ulicy Zamkowej 6 na podstawie stosownej umowy zawartej pomiędzy Gminą Krupski Młyn  a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Tworogu. Do skorzystania z usług w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych uprawniony będzie każdy mieszkaniec Gminy Krupski Młyn posiadający skierowanie lekarskie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Szczegółowe informacje  dotyczące realizowanych świadczeń rehabilitacyjnych oraz godzin otwarcia placówki zostaną przekazane w najbliższym czasie.

(-) Franciszek Sufa 
Wójt Gminy Krupski Młyn