13
lis

Modernizacja boiska w Potępie

13 listopada 2020

Modernizacja boiska w Potępie
Modernizacja boiska w Potępie

Projekt polega na wyposażeniu boiska w nawierzchnię zapobiegającą urazom (nawierzchnia poliuretanowa), instalacje infrastruktury umożliwiającej uprawianie rekreacji ruchowo-sportowej - bramek, koszy, ławek, oświetlenia oraz rewitalizacji otoczenia obiektów (nawierzchnie trawiaste). Tak zmodernizowany obiekt uzupełni istniejącą infrastrukturę rekreacyjno-sportową wykonaną wcześniej w ramach środków PROW 2007-2013, RPO WSL 2007-2013 i Ministerstwa Sportu (obiekty w Potępie - plac zabaw sportowych i miejsce spotkań mieszkańców, Ziętku - plac zabaw dla dzieci oraz Krupskim Młynie - place zabaw, teren rekreacyjny Oczko oraz hala sportowa). W ramach operacji zatrudniona zostanie jedna osoba, której zadania związane będą z opieką nad urządzeniami, obiektami i wyposażeniem rekreacyjnym. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w lutym 2019 roku. Umowa z wykonawcą prac podpisana została 12 listopada 2020 roku. Okres realizacji prac wynosi 45 dni (nie wliczając w nie przerw spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi, uniemożliwiającymi zachowanie reżimu technologicznego). Kwota zaoferowana przez wybranego wykonawcę wynosi 196243,62 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie  201 tyś zł. Projekt objęty jest dofinansowaniem w ramach PROW w wysokości 63,63%.

W związku z powyższym prosimy wszystkich o zachowanie ostrożności podczas prowadzenia prac i stosowanie sie do ostrzeżeń i znaków umieszczonych przez wykonawcę.