42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

02
lis

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok

2 listopada 2020

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok Ogłoszenie wraz z projektem programu umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresm: https://www.bip.krupskimlyn.pl/?id=2024&mode=0