02
lis

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok

2 listopada 2020

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok Ogłoszenie wraz z projektem programu umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresm: https://www.bip.krupskimlyn.pl/?id=2024&mode=0