42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

28
paź

Posprzątaj po swoim psie

28 października 2020

Posprzątaj po swoim psie
Posprzątaj po swoim psie

W związku z zauważalnym problemem zanieczyszczania miejsc publicznych odchodami zwierzęcymi, przypominamy osobom utrzymującym zwierzęta domowe o obowiązku natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawianych przez te zwierzęta w obiektach i terenach przeznaczonych do użytku publicznego (chodniki, skwery, ulice, itp.) 

Odchody powinny być zbierane do opakowań, które następnie należy szczelnie zamykać i umieszczać w najbliższym koszu ulicznym bądź pojemniku na niesegregowane odpady komunalne