22
paź

Rotacja świadczenia pracy przez pracowników Urzędu Gminy

22 października 2020

Rotacja świadczenia pracy przez pracowników Urzędu Gminy
Rotacja świadczenia pracy przez pracowników Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 0050/175/2020 w sprawie rotacyjnego świadczenia pracy przez pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn znajduje się pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/14225/zarzadzenie175.pdf